وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور پیشخوان مجوزهای کشور|

2905

تعداد درخواست‌های مجوز در پیشخوان مجوزهای کشور

137

تعداد درخواست مجوز صادرشده در پیشخوان مجوزهای کشور

118362

تعداد استعلامات مبادله شده در پیشخوان مجوزهای کشور

دانلود کتاب الکترونیکی مجوزهای کشور || جستجو در میان مجوزهای اصناف
دانلود کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار